RAZISKOVALNI PROGRAMI

Delovanje Frančiškanskega družinskega inštituta je posvečeno terapevtski pomoči družinam v stiski – omogočanju in ustvarjanju globinskega preoblikovanja vzorcev odnosov, ki so pripeljali družino, zakonca ali posameznika v stisko.

Naše raziskovanje izhaja iz tega poslanstva – zavezani smo znanstveno raziskovati našo pomoč in intervence ter z znanstvenoraziskovalnimi metodami prispevati k boljšemu razumevanju tega, kako se družine, zakonci in posamezniki spreminjajo v smeri funkcionalnejših odnosov in kako najbolje pospeševati ta proces. S tem namenom smo usmerjeni tudi v znanstveno raziskovanje širšega polja medosebnih odnosov v družini, zakonske in družinske dinamike, vlog posameznikov v družinskem sistemu, primernega razvoja (in odstopanja) družine skozi razvojne cikle družine, relacijske in družinske psihopatologije, predzakonske
dinamike ter dejavnikov odnosov v družini izven ožjega družinskega sistema.

Frančiškanski družinski inštitut v sodelovanju s Teološko fakulteto Univerze v Ljubljani v obdobju 2014-2017 izvaja raziskovalni projekt “Proces soočanja z ločitvijo in relacijska družinska terapija”, ki ga financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

PROJEKTI

Delovanje Frančiškanskega družinskega inštituta je posvečeno terapevtski pomoči družinam v stiski – omogočanju in ustvarjanju globinskega preoblikovanja vzorcev odnosov, ki so pripeljali družino, zakonca ali posameznika v stisko.

Naše raziskovanje izhaja iz tega poslanstva – zavezani smo znanstveno raziskovati našo pomoč in intervence ter z znanstvenoraziskovalnimi metodami prispevati k boljšemu razumevanju tega, kako se družine, zakonci in posamezniki spreminjajo v smeri funkcionalnejših odnosov in kako najbolje pospeševati ta proces. S tem namenom smo usmerjeni tudi v znanstveno raziskovanje širšega polja medosebnih odnosov v družini, zakonske in družinske dinamike, vlog posameznikov v družinskem sistemu, primernega razvoja (in odstopanja) družine skozi razvojne cikle družine, relacijske in družinske psihopatologije, predzakonske
dinamike ter dejavnikov odnosov v družini izven ožjega družinskega sistema.

Frančiškanski družinski inštitut v sodelovanju s Teološko fakulteto Univerze v Ljubljani v obdobju 2014-2017 izvaja raziskovalni projekt “Proces soočanja z ločitvijo in relacijska družinska terapija”, ki ga financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

STROKOVNI ČLANKI IN PUBLIKACIJE

prof. dr. Christian Gostečnik
izr. prof. dr. Tanja Repič Slavič
izr. prof. dr. Robert Cvetek
doc. dr. Barbara Simonič
doc. dr. Saša Poljak Lukek
doc.dr. Mateja Cvetek
doc.dr. Tanja Pate

ŠTUDIJSKI PROGRAM

Izobraževanje zakonskih in družinskih terapevtov vključuje tri dele:

  • Drugostopenjski magistrski program Zakonski in družinski študiji
  • Izpopolnjevanje iz zakonske in družinske terapije
  • Doktorski študij Zakonske in družinske terapije