Frančiškanski družinski inštitut je zasebni zavod za terapevtsko pomoč posameznikom, zakoncem/partnerjem, družinam in posameznikom v stiski. Na inštitutu poteka tudi izobraževanje zakonskih in družinskih terapevtov ter strokovno znanstveno raziskovanje na področju družine in partnerstva. Klinično delo izvajamo na osnovi Relacijskega družinskega modela, ki predpostavlja, da telo vedno začuti resnico ter da je osnovna človekova drža usmerjena k odnosom. Na tem področju se namreč odigravajo najznamenitejše zgodbe naše intime, zapleti in bolečine, ki jih skušamo razreševati. Terapijo poimujemo kot pogovor s posameznikovo bolečino, zato je dobrodošel vsak, ki je v stiski.

TRENUTNO je v okviru raziskovalnega projekta našega inštituta možnost izpolnitve spletnega vprašalnika. Ponudil vam bo uvid v vaše čustveno doživljanje, nam pa bo opora in pomoč pri raziskavi. Vnaprej hvala za vaš čas in izpolnjen vprašalnik. Izpolnjevanje je popolnoma anonimno in zaupnost zagotovljena. Vprašalnik najdete na spletni povezavi:

http://www.xn--zd-mta.si/1ka/a/1262

Direktor Frančiškanskega družinskega inštituta:
prof. dr. Christian Gostečnik, doktor klinične psihologije, doktor psihologije,
doktor teologije, družinski in zakonski terapevt, supervizor

Terapevti zakonske in družinske terapije:
prof. dr. Christian Gostečnik
izr. prof. dr. Robert Cvetek
izr. prof. dr. Tanja Repič Slavič
doc. dr. Barbara Simonič
doc. dr. Mateja Cvetek
doc. dr. Saša Poljak Lukek
doc.dr. Tanja Pate
asist. dr. Drago Jerebic
asist.dr.Sara Jerebic
asist. Barbara Porenta, spec. zakonske in družinske terapije, doktorska kandidatka
asist. Tanja Valenta, spec. zakonske in družinske terapije, doktorska kandidatka

Terapevti stažisti zakonske in družinske terapije:
Alenka Žavbi, Anita Pirečnik Noč, Barbara Holcman, Brigita Chuuya, Meta Košir, Vid Lutman.