Frančiškanski družinski inštitut je zasebni zavod za terapevtsko pomoč posameznikom, zakoncem/partnerjem, družinam in posameznikom v stiski. Na inštitutu poteka tudi izobraževanje zakonskih in družinskih terapevtov ter strokovno znanstveno raziskovanje na področju družine in partnerstva. Klinično delo izvajamo na osnovi Relacijskega družinskega modela, ki predpostavlja, da telo vedno začuti resnico ter da je osnovna človekova drža usmerjena k odnosom. Na tem področju se namreč odigravajo najznamenitejše zgodbe naše intime, zapleti in bolečine, ki jih skušamo razreševati. Terapijo poimujemo kot pogovor s posameznikovo bolečino, zato je dobrodošel vsak, ki je v stiski.

Direktor Frančiškanskega družinskega inštituta:
prof. dr. Christian Gostečnik, doktor klinične psihologije, doktor psihologije,
doktor teologije, družinski in zakonski terapevt, supervizor

Terapevti zakonske in družinske terapije:
prof. dr. Christian Gostečnik
prof. dr. Robert Cvetek
prof. dr. Tanja Repič Slavič
prof. dr. Barbara Simonič
doc. dr. Mateja Cvetek
doc. dr. Saša Poljak Lukek
doc. dr. Tanja Pate
asist. dr. Tanja Valenta
asist. Urška Kranjc Jakša

Terapevti stažisti zakonske in družinske terapije:

Armenda Haliti, Tatjana Jarc, Tanja Petrova, Tara Prodnik, Katarina Vidmar in Katja Zorko

VHOD je iz Nazorjeve ulice v prehodu na notranje dvorišče ob cvetličarni.