Nova knjiga terapevtke doc. dr. Saše Poljak Lukek

KO DRUŽINA ZAČNE ZNOVA

Temeljni pojmi družinske terapije

Vsak psihoterapevt mora pri svojem delu tudi skozi proces »odraščanja«, kjer dokončno spozna, da bolečih občutkov ne more nikomur odvzeti. Lahko pa skupaj z udeležencem najde pot, kako jih obvladati in uporabiti za nove izkušnje v življenju. Kaj sploh je družinska terapija? V čem se družinska terapija razlikuje od drugih oblik pomoči ljudem v duševni in čustveni stiski? Kako začeti terapevtski proces, kako opazovati udeleženca terapije in na katere opozorilne znake je treba biti še posebej pozoren? Kaj se dogaja znotraj terapevtskega odnosa in onkraj izgovorjenega? Kako se vzpostavi strokovni terapevtski proces? Kako lahko definiramo intervencije v družinski terapiji? Kako opredeliti spremembe v družinski terapiji? In nenazadnje, kako družinsko terapijo zaključiti? To je le nekaj vprašanj, na katera knjiga ponuja odgovore in izhodišča. Avtorica jih je iz svojih kliničnih izkušenj združila v vzorčnih primerih skozi individualno terapijo, družinsko terapijo štiričlanske družine in partnersko terapijo.

»Pomembno je poudariti, da avtorica predstavi celoten terapevtski proces v skladu s smernicami sodobnega raziskovanja terapevtskega dela, ga umesti tako v teoretični kakor tudi praktični okvir ter prikaže njegovo uporabnost za edukativno in terapevtsko delo. Celotno delo kaže originalnost misli, svojevrstno integracijo terapevtskih teorij in njihovih praks ter povezavo z novimi razmišljanji, ki jih dobro predstavi. Vse to daje delu nov vpogled v obravnavano vsebino, ki obenem kaže tudi na avtoričino sposobnost kritičnega razmišljanja, ki je integrirano s teoretičnim in edukativnim delom.«
Iz recenzije prof. dddr. Christiana Gostečnika
»Avtorici je uspelo na zelo pregleden in kompetenten način sintetizirati klasične in sodobne poglede na družinsko terapijo ter podati celovit vpogled na zelo široko področje, kar je posebna vrednost dela, saj monografija zapolnjuje pomembno vrzel v znanstvenem raziskovanju družinske terapije v domačem in včasih tudi mednarodnem prostoru.«
Iz recenzije prof. dr. Barbare Simonič
»Ena od ključnih prednosti te monografije je njena jasnost in razumljivost. Kljub kompleksnosti teme je avtorici uspelo pojasniti osnovne koncepte družinske terapije tako, da so dostopni tudi tistim, ki nimajo strokovnega znanja s tega področja. Poleg tega pa monografija ponuja vpogled v sodobne raziskave in dosežke na področju družinske terapije ter temeljne pojme definira na podlagi najnovejših raziskav in vodilnih teoretičnih izhodišč stroke.«
Iz recenzije prof. dr. Sebastjana Kristoviča
»Veliko je del, ki opisujejo terapije, veliko del opisuje teoretsko in pojmovno ozadje posameznih terapevtskih pristopov in njihovega pojmovanja odnosov, posameznika in razvoja medosebne dinamike, redka pa oboje povežejo v didaktično dostopno in znanstveno poglobljeno celoto. Knjiga Ko družina začne znova prinaša prav to – razumevanje tega, kar se sicer z družino zgodi v učinkovitem terapevtskem procesu.«
Iz recenzije izr. prof. dr. Katarine Lie Kompan Erzar