SKUPINA ZAČNIMO ZNOVA

Skupina se bo sestajala vsak prvi in tretji petek v mesecu.