SKUPINA ZA ŽRTVE SPOLNIH ZLORAB

Skupina je namenjena žrtvam, ki so utrpele spolno nasilje v različnih življenjskih obdobjih: incest, spolna zloraba v mladosti, posilstvo v odrasli dobi. V skupino se lahko vključijo moški in ženske. Skupina je zaprtega tipa. Poudarek je prvenstveno na ozaveščanju spolne zlorabe in drugih oblik spolnega nasilja in ter njihovi predelavi. Po začetnem prepoznanju znakov spolne zlorabe se člani skupine čustveno soočijo z globino travme, ki jo povzroči spolna zloraba, jo predelajo ter na novo zaživijo. Skupina deluje po relacijsko družinskem modelu z izrazitim poudarkom na travmatičnem doživljanju in prenosu travme.

Cilj dela s skupino je žrtve soočiti z organsko-čustvenimi posledicami spolne zlorabe in jim omogočiti, da predelajo to najtežjo dinamiko, organsko in emocionalno navezanost na začarani krog nenehnih ponavljanj starih zlorab. Udeležba v skupini je anonimna.

Skupina traja eno študijsko leto, od oktobra do maja, srečanja pa potekajo na 14 dni po 2 uri.