Relacijska paradigma in travma

Christian Gostečnik OFM
Ljubljana, 2008

Telo si vse zapomni, govori izključno samo resnico, in kadar ne zmore več sprejemati krutih in zlorabljajočih čutenj, zboli. Bolezni so torej nenehna opozorila, da je treba nekaj korenito spremeniti, da je čas, da začnemo razmišljati drugače in poskrbimo zase. Poskrbeti za telo je torej bistveno, ker s tem poskrbimo za najžlahtnejši tempelj, v katerem živimo in ki nas usmerja k sebi, k drugemu, v onstranstvo in k Bogu. Zato relacijska terapija prisluškuje telesu, ker telo nikoli ne utihne. Govori nam prek bolečin, prek temeljnih afektov in senzoričnih vzgibov, ki so najmočnejša govorica telesa.

ISBN 978-961-6326-72-8
Format 14×20 cm, trda vezava, obseg 399 strani

Knjiga je razprodana!

Kategorija: